BØRNEHUSET TJØRNESVINGET ER GODT PÅ VEJ

Henover forår og sommer 2018 har vi indsendt myndighedstegninger og lavet hovedprojekt på den 690 m2 store tilbygning til Børnehuset Tjørnesvinget i Randers Kommune. Nu er byggeperioden godt igang og alt forløber planmæssigt. Tilbygningen er tegnet med fokus på børnenes leg og læring. Der skabes fleksible rum og nicher, som børnene kan lege og gemme sig i. Der skabes god kontakt mellem ude og indearealer via glasfacader. Facaderne laves med vinduer i variende størrelser, hvoraf nogle placeres tæt ved gulv og andre i siddehøjde. Atter andre vinduer placers højere i rummene. Det skaber forskellige rumlige oplevelser for børnene. og tvinger de voksne til, indimellem, “at gå i børnehøjde”. I grupperummene er der arbejdet med ovenlys for at skabe lyse og venlige opholdsarealer.