TRANSFORMATION AF ERHVERSAREAL TIL BOLIG

Bygherre: Chr. Hansensvej 1-3, Vejle ApS – CS Ejendomsinvest AS
År: 2017-2018
Omfang: ombygning: 1,058 m2 og nybygning: 250 m2
12 nye lejligheder i eksisterende bygning
2 nye boliger i dobbelthus
Arkitekt: SIGNATUR arkitekter aps
Ingeniør: Arne Elkjær A/S

På Chr. Hansensvej 1-3 i Vejle har vi hjulpet bygherre med at omdanne et slidt bolig og erhvervsareal til ren boligareal. Både for at udnytte grundens potentiale og give bygherre mulighed for at få flere boligkvadratmeter ind i projektet, har vi tegnet et dobbelthus med egne haver og carporte.

På grunden lå i forvejen en patriciervilla med status som boligareal. Huset var forfaldent, men havde et stort potentiale. Villaen er blevet omdannet til 2 lejligheder. og facaderne er renoveret, så de fremstår med de originale detaljer. Bygningen har med sin facaderenovering genfundet sin identitet som patriciervilla og fremstår majestæstisk ved indgangen til den fælles parkeringsplads.

De øvrige bygninger på grunden havde status som erhvervsareal og bliver omdannet til ialt 10 lejligheder. Desuden er et større lagerareal med kælder fjernet, så der kunne komme godt dagslys til de øvrige bygninger. Ved fjernelsen af lagerarealet bliver der også plads til et stort udendørs fællesareal, som indeholder terrasser, græsplane og legeområde.

For at udnytte grundens potentiale og give bygherre mulighed for at få flere bolig kvadratmeter ind i projektet, er der tegnet et dobbelthus. Dette hus ligger længst mod vest på grunden, og med denne placering er bygningen med til at skabe det rum, som udgør parkeringsareal samt fælles opholdsareal. Beboerne i dobbelthuset får egne haver og egne carporte.

Med etableringen af dobbelthuset fuldendes idéen om en varieret beboersammensætning. Der er lejligheder til både den enlige, den studerende, parret og familien med børn. Det skaber et levende og varieret liv i og omkring boligerne. For bygherre giver det mulighed for udleje til flere forskellige typer af mennesker.

For at skabe arkitektonisk sammenhæng mellem de forskellige byginger på grunden er alle facader hvid pudsede og vinduesrammer er enten hvide eller koksgrå. De eksisterende tage er røde, klassike tegltage og dobbelthuset får mørkt tagpap på taget. Med en enkel farve holdning, som denne, skabes der er en æstetisk sammenhæng, selvom der er tale om bygninger fra forskellige tidsperioder, og af forskellige arkitektoniske udtryk.

I denne sag, og som ofte i andre renoverings og ombygningssager, har vi har en tæt dialog og samarbejde med kommunens plan og byggesagsafdeling. Ofte oplever vi, at de indedende forhåndsdialoger med kommunens byggesagsafdeling er afgørende for en god og hurtig proces fra skitser til myndighedsteginger og færdigt byggeri. Vi anbefaler ofte vores bygherrer, at vi bruger tid på disse forhåndsdialoger, da de sparer tid og penge i projektet på den lange bane.

Værdifulde projekter

“Jeg får værdifulde projekter leveret fra SIGNATUR arkitekter. Det er gode projekter med gode boliger. Rikke Daugaard er god til at se mulighederne i de eksisterende bygninger, så det bliver spændende projekter. Det er både arkitektonisk flotte og praktiske løsninger. Der er balance i projekterne, så de hænger sammen kvalitetsmæssigt og økonomisk. Der er en god hastighed i leveringen af projekterne dvs. der er en høj grad af fremdrift og deadlines bliver overholdt. Desuden bliver jeg løbende orienteret om projekternes aktuelle status.Jeg kan klart anbefale at bruge arkitekt Rikke Daugaard og SIGNATUR arkitekter.”

Direktør Anders Sørensen, CS Ejendomsinvest A/S