DAGINSTUTITION TJØRNESVINGET

Bygherre: Randers Kommune
År: 2017-2018
Omfang: 540 m2 nybygning &150 m2 ombygning

540 m2 tilbygning med 6 nye grupperum heraf 1 grupperum til vuggestuebørn. Toiletter og pusleplads samt garderober. Ombygning med sammenlægning af lokaler til et fælles samlingsrum, større køkken og bedre udnyttelse af kontor og personalefaciliteter, Ny overdækket udeareal incl. udekøkken (atriumgård).
Etablering af nye rekreative udearealer og legeplads.

Byggesum: 5,5. mio. kr.
Arkitekt: SIGNATUR arkitekter ApS
Totalentreprenør: Korreborgs EFTF ApS
Ingeniør: Reeholm & Bredahl A/S
Præmiering: Vundet i åben arkitektkonkurrence

 

Projektet er vundet i offentlig udbudt konkurrence med fast entreprisesum. Randers Kommune ønskede det totaløkonomisk mest fordelagtige projekt. Med dette vinderprojekt får Daginstitutionen Tjørnesvinget 540 m2 ekstra areal, ombyggede lokaler samt helt nye udearealer.

Vision
Visionen er at skabe en tilbygning til børnehuset Tjørnevænget, som bliver en naturlig forlængelse af den eksisterende bygning. Den naturlige forlængelse skal både komme til udtryk i forhold til den indre funktionalitet, men også i forhold til den ydre arkitektoniske sammenhæng. De indre rum skal være oplevelsesrige for børnene og udfordre deres forskellige sanser. Der skal være god fysisk og visuel kontakt mellem ude og inde.

Den arkitektoniske idé
Hovedgrebet består af et stort sort tag med sort indækning. Herunder udfolder grupperum, garderober, indgange og atriumgård sig. Det store store tag og den sorte inddækning, som går videre i atriumgården er med til at binde den eksisterende bygning og tilbygningen sammen, så de fremstår som en samlet helhed. Generelt er der arbejdet med transparens i forslaget. Der etableres glas arealer ved indgangspartier og garderoberne så der bliver visuel kontakt til atriumgården. Der er mulighed for at åbne døre fra grupperummene ud i legezonen, så der bliver lange kig fra atriumgård gennem garderober/indgange og videre ind i grupperum, og hele vejen igennem til ”vild/naturlegeplads”.

Legende facader
I tilbygningens facader etableres kvadratiske vinduespartier med siddenicher. De er placeret i forskellige højder. Nogle helt nede ved gulvet for at stimulere børnenes leg og rumlige oplevelser. Nogle vinduer kan kun de voksne kigge ud af, andre er det lettest for børnene at se og sidde i. Hermed får børnene deres egne zoner, som er med til at stimulere deres leg og selvstændighed. I facaderne leges med den gule farve, som et friskt pust i facaden og en “reminder” om at her er leg og udvikling i højsædet.

Atriumgård
Atriumgården er med til at binde den eksisterende bygning og tilbygningen sammen. Det bliver et samlende udeareal for begge fløje. Der er tæt visuel og fysisk forbindelse mellem børnehavens indre rum og atriumgården. Der er let og hurtig udgang fra vådzonerne. Atriumgården er overdækket med translucente  termoplader, så der stadig kommer dagslys igennem overdækningen. I atriumgården placeres udekøkken med plads til, at børnene kan stå rundt om en køkkenø. Opbevaring af grill, service mm. er i skabe under bordpladen.