DAGINSTITUTION SOLSTRÅLEN

For Mariagerfjord kommune har vi udført ombygning af Vebbestrup Skole (nu Solhverv), der udover skole, huser daginstitutionen Solstrålens ældste børnegruppe.
Skolens bygninger er opført i 1963 som systembyggeri af typen DANSKE TYPESKOLER. Målet med byggeprojektet var dels en energiteknisk opdatering af den del af skolen, som endnu ikke var energioptimeret, så energiforbruget kunne reduceres. Herudover ønskede kommunen en ombygning af skolens gymnastiksal, så den indrettes permanent til de ældste børn i Solstrålen. Ombygningen giver Solstrålen en tryg og stabil ramme, som understøtter de pædagogiske værdier og strategier, der arbejdes med. Gymnastiksalen har blandt andet fået et indskudt etagedæk, som giver mulighed for zoneinddeling af børnehavens aktiviteter og funktioner. Hverdagen kan tilrettelægges, så der tages højde for flere forskellige læringsstile: Der er stilleområder, områder til samling og områder til rolleleg i små og store grupper. I det hele taget giver ombygningen en langt bedre udnyttelse af pladsen indenfor de eksisterende rammer. Ombygning på Vebbestrup Skole (nu Solhverv) giver den lokale børnehave en bedre ramme om hverdagen. Den gamle gymnastiksal er bygget om og har fået en ekstra etage samt ny indretning, der åbner op for zoneinddeling og arbejde med forskellige læringsstile. 

Detaljer om daginstitutionen Solstrålens nye lokaler på den lokale skole 
I eksisterende gymnastiksal, med loftshøjde på 490 cm, etableres der et indskudt etagedæk  med tilhørende 2 trapper. Det indskudte etagedæk giver ekstra plads og en bedre arealudnyttelse. Det indskudte etagedæk organiseres omkring en central åbning i hele rummets højde. Det nye etagedæk bidrager til varierede rumhøjder og giver dermed pædagogerne flere muligheder for at zoneinddele aktiviteterne i børnehaven, så alle børns behov for en tryg og forudsigelig hverdag kan tilgodeses. Udover at fungere som en tryg base for de ældste børnehavebørn kan rummet også anvendes som samlingslokale ved fælles samlinger i børnehaven – eventuelt også i forbindelse med skolen.