NYE ELEVBOLIGER, DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Til Den Jydske Haandværkerskole har vi tegnet ny tilbygning til skolen, der udvider det eksisterende antal sengepladser med 108 ekstra sengepladser. Byggeprojektet var udbudt som totalentreprisekonkurrence og bygherres kriterie for at udvælge vinderprojekt var det totaløkonomiske mest fordelagtige byggeprojekt.Vi kunne se andre muligheder i projektet end det, der var beskrevet i udbudsmaterialet. Derfor valgte vi i oplægget andre alternative løsninger, som vi kunne se, ville fungere bedre i praksis. Vi har arbejdet med 2 spor: elevernes hverdag og arkitektonisk sammenhæng mellem eksisterende byggeri og den nye skoletilbygning.

Haandværkerskolen fungerer som kostskole for mere end 300 elever der, for manges vedkommende. kommer langvejs fra. Skolen er elevernes faste ramme døgnet rundt, derfor er det vigtigt, at basale ting som fx bad- og toiletforhold ikke bliver for besværligt. Bygherres forslag var at sløjfe de gamle utidssvarende elevtoiletter i den eksisterende elevfløj og i stedet bygge en fælles toilet- og badebygning mellem de to fløje. I praksis ville det for enkelte elever betyde en uforholdsmæssigt lang vej til toilet og bad. Samtidig er arkitekturen på en toiletbygning implicit lukket. Det vil gøre det vanskeligt at skabe den visuelle sammenhæng og transparens mellem nyt og gammelt, som vi mente ville skabe det bedste projekt.

Et rigt socialliv og stærke fællesskaber er en væsentlig del af et ophold på Den Jydske Haandværkerskole, men der er også behov for frirum. Derfor har vi lagt vægt på at skabe lyse og moderne forhold, som fordrer til socialt samvær og med plads til at trække sig tilbage i mere private områder.

Detaljer om tilbygningen på Den jydske Haandværkerskole: 
Modernisering af toilet og bad i de eksisterende elevboliger, så de lever op til nutidig standard.  
Fælles zoner, der styrker fællesskabet: På hver etage etableres lokaler, hvor eleverne kan mødes om bordfodbold, kortspil eller fjernsynsaften. I parterreetagen vil et nyt, stort fællesrum med café være udgangspunktet for et godt socialt liv eleverne imellem. Endvidere er der arbejdet med en stor grad af fleksibilitet i udnyttelsen af de forskellige fællesrum.  
Nye, lyse fællesarealer forbinder nye og eksisterende elevboliger.  
Det eksisterende gårdrum er udvidet til mere end dobbelt størrelse, og der er skabt både fysisk og visuel forbindelse til det nye gårdrum mod syd. 

”Det er et perfekt projekt hele vejen igennem. Vi er super tilfredse, og forslaget lever 100 % op til vores forventninger. Vi har endda fået mere, end vi forventede.”

“De indkomne konkurrenceforslag var alle meget gode, men dette projekt skilte sig ud fra starten. Forslaget havde fanget dét, som vi gerne ville have. Der var en genkendelighed i dét, som akademiet er i dag, og samtidig var forslaget en nyhed, som peger frem i tiden. Byggestilen er genkendelig samtidig med, at det har et nutidigt udtryk. Eksponeringen fra Skovvej var meget vigtig for os, og dette forslag har løst det på en fin måde. Forslaget havde også en god funktionalitet i det udvidede gårdareal. Netop udearealerne er meget vigtige for de unge mennesker på skolen. Ikke alle konkurrenceforslag havde valgt at udvide gårdarealet. Dette forslag havde derimod valgt at udvide med ekstra gårdareal mod syd, som kan trække lys ind i det nye café område i parterreetagen. Dét ved vi, kommer til at virke rigtig godt, når bygningen står færdig.

Projektet har store værelser med en god indretning. Dette var en af vores højeste prioriteter. Projektet er også det eneste, som foreslår fælles stuer på hver etage. Vores erfaring er, at eleverne er rigtig glade for disse stuer, så der er flere områder med mulighed for socialt samvær.”

Direktør Henrik Øelund, Den Jydske Haandværkerskole.