DEN SIKREDE DØGNINSTITUTION ”GRENEN”

Bygherre: Region Midtjylland
År: 2018
Omfang: 300 m2
Arkitekt: SIGNATUR arkitekter aps For Bang og Jeppesen

For Arkitektfirmaet Bang og Jeppesen har SIGNATUR Arkitekter stået for den kreative proces i udarbejdelsen af en intern skole for Den Sikrede Døgninstitution Grenen, i Grenå. Vores opgave har været at lede den brugerinddragende proces i udarbejdelse af den nye interne skole, samt udføre et visionært skitseprojekt, som kan skabe nye  for undervisning af børn med voldsom, udadreagerende adfærd. Den interne skole skal indrettes i en af institutionens eksisterende bygninger. Derudover skal der laves en tilbygning indeholdende et nyt produktionskøkken. De børn og unge, som skal undervises i den interne skole kan ikke undervises på en almindelig folkeskole, da de er voldsomt udadreagerende og har store sociale vanskeligheder. De kan heller ikke inkluderes i specialklasser i den almene folkeskole. Det er derfor vigtigt, at de nye rammer designes specielt til disse børns behov og udfordringer.

Skitseforslaget arbejder med individuelle undervisningsrum med en rolig indretning i robuste materialer. Her kan eleverne få den ro de har brug for, så de kan koncentrere sig.
De forstyrres let af støj og bevægelse fra andre elever, derfor er rummene orienteret således, at de individuelle undervisningsrum orienterer sig ud mod den omkringliggende natur. Udenfor for hvert undervisningsrum etableres en “privat” terrasse til udeundervisning af den enkelte elev. Der er plantekasser, som kan blive en del af undervisningen. Modsat de individuelle undervisningsrum udformes en fælles gårdhave. Gårdhaven indeholder et overdækket areal, som kan bruges til fælles udeundervisning. I gårdhaven plantes frugttræer og bærbuske, som kan skærpe elevernes sanser og indgå i undervisningen. For at skabe ro og udvikle eleverne etableres et sanserum. Her bliver der kig til himlen via ovenlys vinduer, og rummet indrettes med specielle kugle sækkestole, som kan omslutte eleverne. Det er samtidigt et kreativt rum, med maleaktiviteter o.lign. For at eleverne kan komme af med deres høje energi og undgå at gøre vold på inventar etableres et bevægelsesrum. Rummet laves, hvor der i dag er loft til kip og dermed højt til loftet. Det giver mulighed for at lave en klatrevæg. Gangarealerne optimeres, så de både er fordelingsareal, men også indeholder nicher, som eleverne kan trække sig tilbage til. På gulvene i gangarealerne arbejdes med tal og bogstaver i gulvbelægningen, således at de kan bruges aktivt i dansk og matematik undervisningen.