HAVNEGAVE 3, VEJLE

Bygherre: Ejendomsselskabet Dæmningen 37, Vejle ApS –
CS Ejendominvest AS
År: 2017-2018
Omfang: 941 m2 Konvertering af erhvervsareal til 6 boliger samt erhverv samt renovering af facader
Rolle i projektet: Opmåling, skitsering og myndighedsprojekt
Arkitekt: SIGNATUR arkitekter
Ingeniør: Lars Lindgaard A/S

Havnegade 3 i Vejle er en ejendom bestående af forhus, sidehus og baghus. Der var boligareal på 2 sal i forhuset mens resten var erhvervsareal. Vores opgave har været at konvertere erhvervsarealerne på 1 sal samt i baghuset til boligareal. I stueetagen mod gaden krævede lokalplanen erhvervsareal. Der er blevet plads til 6 nye boliger. Heraf to nye boliger i baghuset. Alle boliger har fået optimale lysforhold i alle opholdsarum og der er etableret altaner for lejlighederne ud mod gårdarealet. Baghuset som bestod af 1 etage er udvidet med en ekstra etage. Boligerne i baghuset er i 2 etager og med lækre sydvendte tagterrasserne. Alle boligerne i ejendommen deles om en sydvestvendt tagterrsse placeret ovenpå sidehuset. Til brug for byggetilladelsen har vi i dette projektet lavet soldiagrammer, som er blevet benyttet i en naboorientering.

“Jeg får værdifulde projekter leveret fra SIGNATUR arkitekter. Det er gode projekter med gode boliger. Rikke Daugaard er god til at se mulighederne i de eksisterende bygninger, så det bliver spændende projekter. Det er både arkitektonisk flotte og praktiske løsninger. Der er balance i projekterne, så de hænger sammen kvalitetsmæssigt og økonomisk.

Der er en god hastighed i leveringen af projekterne dvs. der er en høj grad af fremdrift og deadlines bliver overholdt. Desuden bliver jeg løbende orienteret om projekternes aktuelle status.

Jeg kan klart anbefale at bruge arkitekt Rikke Daugaard og SIGNATUR arkitekter.”

Direktør Anders Sørensen, CS Ejendomsinvest A/S