TRANSFORMATION AF BOLIGER FOR SOCIALT UDSATTE

 

Bygherre: Randers Kommune
År: 2017
Omfang:  Renovering  420 m2 – Tilbygning 100 m2
Byggesum:  7.8 mio. kr.
Udbudsform: Fagentrepriser
Ingeniør: Reeholm og Bredahl
Arkitekt: SIGNATUR arkitekter
Rolle i projektet: Arkitektfaglig rådgivning. Udarbejdelse af myndighedstegninger. Projektering, udbud og byggetilsyn i byggeperioden.

Ladegården i Randers er et alternativt bo-og aktivitetstilbud for mennesker, der er belastet af et aktivt misbrug af stoffer og alkohol. Mennesker, der efter mange år med misbrug har mistet erhvervsevnen, evnen til at klare sig selv i eget hjem og som heller ikke kan bo på et almindeligt plejehjem. Mennesker, hvor det vurderes, at alle muligheder for behandling med henblik på afvænning er udtømte.

Projektet omfatter til og ombygning af 14 boliger. Boligarealerne er udvidet via rektangulære bokse med flade tage. Boksene “skærer” sig ind i den eksisterende bygning og er med til at skabe ny kontrast og spænding i facadeudtrykket. De nye bokse giver beboerne adgang til udeterrasser, som de ikke havde adgang til tidligere. Boksene er med til at danne læ og nicher ved de nye terrasser. Der er arbejdet med at højne bokvaliteten for beboerne både inde og ude via et gode opholdsarealer og optimale dagslys forhold.

Facadebeklædningen på de nye bokse er en facadeplader, som patinerer og får samme farve nuance, som murstenene på de eksisterende bygninger. Dermed skabes en rolig og harmonisk helhed i facadeudtrykket, og boksene fremstår som en naturlig og integreret del af facaden samtidig med at de er en smuk kontrast.

”For os som kommune har processen med om og tilbygning af bostedet Ladegården været gennemskuelig og præcis. Alt hvad vi har haft med at gøre, har fungeret rigtig godt. Jeg har aldrig haft så lidt at lave i en byggesag, netop fordi sagen har kørt ualmindeligt godt.

Arkitekt Søren Nørgaard havde styr på økonomien, og så sørgede han for, at der var en god tone og samarbejde håndværkerne imellem. Jeg kan anbefale, at bruge Søren Nørgaard fra SIGNATUR arkitekter, fordi der er styr på det hele, og de byggetekniske løsninger er gode og gedigne.”

 

Chefkonsulent Torben Rugholm, Randers Kommune.