PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER MUNKHOLMSKOLEN

I forbindelse med den nye skoleudviklingsplan i Randers Kommune fik vi til opgave at udforme og udføre planens ramme for Munkholmskolen. Et af de overordnede mål med udviklingsplanen var at skabe fokuserede læringsmiljøer og styrke fagligheden på kommunens skoler. Her spiller opdaterede skolerammer en væsentlig rolle. De skal fremme lyst til læring og understøtte undervisningen. I samarbejde med Munkholmskolen og Randers Kommune blev de pædagogiske strategier og visioner for skolen bearbejdet og konkretiseret i en byggeplan. Planen omfatter ombygning af de eksisterende fysiske rammer, så arealet udnyttes og indrettes mere hensigtsmæssigt. Der bygges en tilbygning i 2 etager. Tilbygningen indeholder et nyt pædagogisk læringscenter, musiklokaler og en udendørs amfiscene. Om- og tilbygning af Munkholmskolen blev indstillet til Randers Kommunes Arkitekturpris 2011 og blev af dommerkomitéen tildelt ros.

Detaljer om om- og tilbygning på Munkholmskolen
Tilbygning i 2 etager som kobler sig naturligt på den eksisterende del af skolen. Der er valgt vedligeholdelsesfrie materialer som skaber arkitektonisk sammenhæng med eksisterende skolebygning.
Tilbygningens hovedrum/hjerte er det pædagogiske læringscenter i 2 plan. Det indgår i elevernes skoledag som en stimulerende læringsramme, hvor der kan søges viden, inspiration og fordybelse. Læringscenteret anvendes også som samlingsrum for skolens elever og lærere.
En stor oval åbning i etagedækket og en integreret siddetrappe bidrager til et åbent og overskueligt pædagogisk læringscenter. Trappen og den ovale åbning mellem etagerne er tænkt til ophold, samling, koncerter, udstillinger m.m.
Ombygning af faglokaler
Der er arbejdet med indretningen, som tager udgangspunkt i fleksibilitet samt behovet for forskellige læringsformer og samvær. Rammerne består af store såvel som smårum, ude-og inderum, rum til samling og rum til aktivitet samt rum til stilhed og rum til fordybelse.
Udendørs amfiscene med mulighed for at åbne op direkte fra musiklokalerne.