TRANSFORMATION AF CHR. HANSENSVEJ

Inden længe kan vi melde om og nybygningen af ejendommene på Chr. Hansensvej 1-3 i Vejle for færdige. Ejendommene var faldefærdige og ikke vedligeholdt i mange år, da vi fik opgaven at skitsere og omdanne erhvervsarealerne til rummelige og lyse boliger. Derudover har vi lavet myndighedsprojektet og hjulpet bygherre undervejs i byggeprocessen, som arkitektrådgiver. Om og nybygningen af ejendommene står færdig ultimo 2018. Facaderne er renoverede og erhvervsarealerne ombygget og omdannet til ialt 12 boliger. To nye boliger blev der også plads til på matriklen.