POLITISKOLEN, HADSTEN

Favrskov Kommune har foreslået Hadsten som hjemsted for den nye afdeling af politiskolen. Bygningsstyrelsen har bedt om en yderligere uddybning af ansøgningen. Sammen med Favrskov Kommune har vi udarbejdet præsentationsmateriale, som skal illustrere Hadsten som en oplagt placering for den nye politiskole og samtidigt vise, at et nybyggeri vil være mere rentabelt end den ombygning af eksisterende bygninger, der ellers er styrelsens oplæg.

En politiskole er en speciel skole som stiller særlige krav. Der skal derfor tænkes mange forskellige funktioner ind i de fysiske rammer. En ombygning vil nødvendigvis forudsætte kompromisser, da de eksisterende rammer vil sætte en begrænsning for mulighederne. Et nybyggeri kan derimod skræddersyes. Vi har tegnet to forslag, som viser, hvordan en politiskole helt konkret kan tage sig ud på to forskellige placeringer i Hadsten.

Begge skitseforslag er tegnet med overnatningsmuligheder, som dem, vi har tegnet til Den Jydske Haandværkerskole. Det vil sige med lyse elevværelser, hvor elever kan trække sig tilbage og være private – men hvor også fælleszoner giver mulighed for socialt samvær og fællesskab. Erfaringerne fra Den Jydske Haandværkerskole bruges bl.a. til at argumentere for, at det kan lade sig gøre at bygge nyt til en fornuftig kvadratmeterpris, og at det bedre kan betale sig at bygge nyt frem for at renovere eksisterende bygninger.

Politiskole i Hadsten nord, Hadbjergvej 
Mulighed for en landskabelig flot placering, hvor politiskolen får glæde af den omkringliggende natur. Her kan elever have fokus på uddannelse og finde ro. Der bliver mulighed for gode løberuter og udendørs træningsfaciliteter.  
Multihal: træning i kulisser, skydebane, styrketræning og depot. 
Placering i campusområdet, som bl.a. består af Favrskov Gymnasium og Den jydske Haandværkerskole. Det vil skabe en god synergi i området.
8.000 – 15.000 m2 bygningsareal 

Politiskole i Hadsten syd, Skanderborgvej 
16.000 -30.000 m2 grundareal 
Central og bynær placering af politiskolen. 
Markant byggeri, der arkitektonisk udnytter det skrånende terræn. Bygningen vil fremstå som et ”landmark”, der markerer sig udadtil og på den måde signalerer styrke. På dette sted vil bygningen desuden være ”en port” ind til det nye boligområde, som allerede er lokalplanlagt. 
Multihal: træning i kulisser, skydebane, styrketræning og depot.