SIGNATUR arkitekter

Renovering af Langå Sparekasse

OPGAVETYPE
LOKATION
UDARBEJDET
AREAL
BYGHERRE
YDELSER

Aktivitetscenter
Hinnerp
2020
xxx
Private
xxx

Langå sparekasse
Tilbygning/ombygning i lokalt pengeinstitut

Langå Sparekasse er et lokalt funderet pengeinstitut med dybe rødder i nærområdet. De oprindelige bygninger, der danner ramme om pengeinstituttet, er et klassisk byggeri fra 1965/78.
Sparekassen har ønsket at opgradere de fysiske rammer til en mere tidssvarende arkitektur og indretning, der giver plads til at vokse. Det skal være en tryg og velkendt oplevelse at komme i det lokale pengeinstitut, men de fysiske rammer skal i højere grad imødekomme og afspejle den måde, kunderne bruger pengeinstituttet på i dag.

Fremtidssikret tilbygning med fokus på funktionalitet 
Tilbygningen med nye fleksible mødelokaler, er tegnet, så den både arkitektonisk og funktionelt skaber en naturlig helhed i det samlede byggeri. Det har været vigtigt at integrere det nytilbyggede med det eksisterende, og skabe en god og velfungerende arbejdsramme for nuværende og kommende medarbejdere, samtidig med, at der til kunderne signaleres, at Langå Sparekasse er et tidssvarende pengeinstitut.