RISMØLLESKOLEN, RANDERS

Bygherre: Randers Kommune
År: 2015-2016
Omfang: ombygning: 1.850 m2 & tilbygning: 185 m2
Byggesum: 12,8 mio. kr.
Projektteam:
Arkitekt: SIGNATUR arkitekter aps
Rolle i projektet: Arkitektrådgivning og byggeledelse

 

Rismølleskolen i Randers havde brug for at få opdateret deres lokaler efter skolesamlægninger i kommunen som betød ekstra elever på Rismølleskolen. Vi har ydet arkitektrådgivningen og byggeledelse på opgaven med til og ombygnigen. Klasselokalerne er blevet udvidet, så skolen kan rumme det nye antal elever. Den nye indretning har givet plads til ekstra toiletter. Bibliotektet er blevet udvidet og omdannet til pædagogisk læringscenter, Det pædagogiske læringscenter er indrettet med forskellige zoner, så undervisning kan foregå i rummet samtidig med andre aktiviteter. Nicher og hyggekroge samt større arealer skaber fleksibilitet i det pædagogiske læringscenter. Faglokalerne er ombygget og der er indrettet nye faglokaler til Håndværk og Design.

Generelt er arealerne blevet optimeret så de kan bruges til forskellige aktiviteter. I nogle af gangarealerne er der f.eks. lavet vinduesnicher, hvor eleverne kan sidde i et rum i rummet. En afskærmning som skaber intimitet og tryghed i den store skole. Vinduesnicherne kan også bruges som skriveborde hvis der sættes en stol ind under dem. Dermed kan de også bruges som gruppearbejde eller hvis en elev har brug for at arbejde et roligt sted. For lærerne er der blevet Indrettet forberedelsespladser og nye mødelokaler er der også etableret. Udearealerne er også blevet opdateret.