Arkitektur er i vores optik ikke kun et spørgsmål om æstetik og smukke rammer. For os er høj brugsværdi, anvendelsesmuligheder, fleksibilitet, funktionalitet og bæredygtighed, ligeså vigtigt at tænke ind fra byggeriets start. Derfor arbejder vi ud fra flere parametre, når vi tager fat på dit byggeprojekt. Det er vigtigt for os at forstå dit byggeri, inden der overhovedet sættes en streg på papiret. Det vil sige – hvilken dagligdag skal bygningerne danne ramme om – hvem skal bo, arbejde eller gå i skole her? Hvilke roller skal dit byggeri i det hele taget spille i det liv, der skal leves? Det er overvejelser, vi bringer ind i dit projekt, så du får gennemtænkt funktionel arkitektur.

Åvejshusene, Langå

Nørgaards højskole

Munkholmskolen

Langå Sognegård

Daginstutition Solstrålen

Langå IK