Kontakt Signatur Arkitekter

Tlf. 8712 0036
mail@signaturarkitekter.dk

Her kan du få arkitekthjælp fra et erfarent team

Rikke Daugaard
Arkitekt MAA og Partner

Tlf.: 40 92 11 33
rd@signaturarkitekter.dk

Arkitekt med 17 års erfaring. Analytisk og helhedsorienteret tilgang til projekterne, som dels hjælper bygherre til tidligt i byggefasen at se alle muligheder i projektet, dels fokuserer på æstetik og værdi for slutbrugere. Har vundet flere konkurrencer – herunder totalentreprise på skolehjem til Den Jydske Haandværkerskole og om-/tilbygning AMU Syd, Kolding.

Ekspertise:
Udvikling og formidling af projekter på by og bygningsniveau
Dispositions- og skitseforslag
Idégenerering og analyse
Procesledelse
Brugerinddragelse
Projektleder
Sagsarkitek

Søren Nørgaard
Arkitekt MAA/Byggeøkonom MDB og Partner

Tlf.:. 22 75 00 36
sn@signaturarkitekter.dk

Arkitekt med 23 års erfaring. Herudover uddannet byggeøkonom, bygningskonstruktør og murer.
Praktisk erfaring med hele byggeprocessen – fra forhåndsdialog med offentlige myndigheder til skitsering af projekt og byggeledelse på pladsen. Gennemtænkt arkitektur og funktionelle løsninger, der sikrer bygherre det bedste byggeri indenfor budgettet. Ansvarlig for intern kvalitetssikring.

Ekspertise:
Brugerprocesser og projektkoordinator
Skitsering og projektering
Sagsarkitekt
Kvalitetssikring
Bygherrerådgivning
Byggeledelse
Arbejdsmiljøkoordinator

Simona Skinkyte
Arkitekt

Tlf.: 87 12 00 36
ss@signaturarkitekter.dk

Arkitekt med erfaring i boligbyggeri – herunder tagboliger, renoveringsprojekter samt byggeri
af børnehaver. Specialiseret ekspertise indenfor visualisering af byggetegninger og skitsering af 3D modeller i BIMx, hvor kunde kan ”træde ind i byggeri” allerede på idéstadie.

Ekspertise:
Skitsering/BIMx modeller
3D – videoer lavet
Institutionsbyggeri
Boligbyggeri
Renoveringsprojekter

Almar Eggertson
Bygningskonstruktør

Tlf.: 26 36 66 30
ae@signaturarkitekter.dk

Almar har 10 års erfaring som bygningskonstruktør. Han har stor erfaring med projektering, anlægsbudgetter og byggeledelse. Har erfaring med bolig og erhvervsbyggeri.

Ekspertise:
Projektledelse
Projektering
Byggeledelse
Fagtilsyn
Anlægsbudgetter

Henrik Brandt Sørensen
Bygningskosntruktør praktikant

Tlf.: 26 36 45 67
projekt@signaturarkitekter.dk

Henrik har ialt 10 års erfaring fra byggebranchen. Han er udlært tømrer og er pt. igang med udddanelsen til bygningskonstruktør.
Pga. sin praktiske erfaring fra byggebranchen er Henrik hurtig til at sætte sig ind i opgaverne i arkitektfirmaet og løse dem på et fagligt højt niveau.

Ekspertise:
Revit
Projektering

Maria Deyneka
Administration

Tlf.: 87 12 00 36
md@signaturarkitekter.dk

Maria holder styr på fakturaer, regnskab, indkøb og timesagsstyring. Hun er eminent til excel og tal. Hun sørger for booking af mødelokaler og er i det hele taget limen i arkitektfirmaet, som får den daglige drift til at hænge sammen.

HINNERUP: Samsøvej 31, 8382 Hinnerup

RANDERS: Messingvej 6,8940 Randers SV