Kontakt SIGNATUR Arkitekter

Tlf. 8712 0036
mail@signaturarkitekter.dk

Her kan du få arkitektbistand fra et erfarent team

Søren Nørgaard
Arkitekt MAA/Byggeøkonom MDB og Partner

Tlf.:. 22 75 00 36
sn@signaturarkitekter.dk

Arkitekt med 23 års erfaring. Herudover uddannet byggeøkonom, bygningskonstruktør og murer.
Praktisk erfaring med hele byggeprocessen – fra forhåndsdialog med offentlige myndigheder til skitsering af projekt og byggeledelse på pladsen. Gennemtænkt arkitektur og funktionelle løsninger, der sikrer bygherre det bedste byggeri indenfor budgettet. Ansvarlig for intern kvalitetssikring.

Ekspertise:
Brugerprocesser og projektkoordinator
Skitsering og projektering
Sagsarkitekt
Kvalitetssikring
Bygherrerådgivning
Byggeledelse
Arbejdsmiljøkoordinator

Simona Berzonske
Arkitekt

Tlf.: 87 12 00 36
ss@signaturarkitekter.dk

Arkitekt med erfaring i boligbyggeri – herunder tagboliger, renoveringsprojekter samt byggeri
af børnehaver. Specialiseret ekspertise indenfor visualisering af byggetegninger og skitsering af 3D modeller i BIMx, hvor kunde kan ”træde ind i byggeri” allerede på idéstadie.

Ekspertise:
Skitsering/BIMx modeller
3D – videoer lavet
Institutionsbyggeri
Boligbyggeri
Renoveringsprojekter

Anders Juul
Bygningskonstruktør BTH

Tlf.: 44 12 72 95
aj@signaturarkitekter.dk

Anders har 26 års erfaring som bygningskonstruktør, fra jobs hos flere østjyske arkitektfirmaer 0g har desuden en baggrund som tømrer. Anders er projektleder med ansvar for projektering, udbud og byggeledelse.

Ekspertise:
Projektledelse
Projektering

BIM koordinator
Byggeledelse
Fagtilsyn

Preben Nørlund
Arkitekt m.a.a.

Tlf.: 44 12 72 96
pn@signaturarkitekter.dk

Preben har ialt 20 års erfaring fra ansættelser i arkitektfirmaer i Østjylland. Preben arbejder i de første faser, med skiter, idéoplæg og funktionsanalyse, – og binder dermed det æstetiske/visuelle sammen med det funktionelle.

Ekspertise:
BIM koordinator / visualisering
Skitse- og idèoplæg

Funktionsanalyse

Brugerinddragelse

Martin M. Pedersen
Bygningskonstruktør MAK

Tlf.: 26 36 66 30
mp@signaturarkitekter.dk

Martin har fleres års erfaring som projekterende bygningskonstruktør. Han er specialist i energi beregninger og optimering af disse. Desuden er Martin stærk på 3D projektering. 

Ekspertise:
Projektering

Energi

BIM

HINNERUP: Samsøvej 31, 8382 Hinnerup

RANDERS: Messingvej 6,8940 Randers SV