ERHVERVSDOMICIL, HINNERUP

Bygherre: Vibe Huse
År: 2016
Rolle i projektet: Skitsering og 3D visualiseringer
Omfang: 1.475 m2.

For Vibe Huse har vi tegnet et forslag til renovering af et eksisterende kontorbyggeri beliggende i Hinnerup. Bygningerne er vanskelige at sælge/leje ud, fordi de fremstår utidssvarende. Det er svært for købere at se muligheder og fremtidsperspektiv i erhvervsdomicilet. Vibe Huse ønskede at vise potentielle købere, hvordan det er muligt at renovere ejendommen, så den kommer til at fremstå indbydende og moderne. Der er lavet 2 skitseforslag og tilhørende 3D visualisering, der gør mulighederne levende og konkrete for en køber. Skitserne er tænkt som idéoplæg. Kommende køber eller lejer definerer selv sine behov, så den endelige løsning kan skræddersyes virksomhedens specifikke ønsker.

Fælles for begge løsningsforslag er  
Gul murstensfacade opgraderes med en hvid facadepudsning. 
Energirigtige vinduer med ny sprosseinddeling.  
Facaden er tegnet med en sort swisspearl facadeplade, sorte rammer omkring vinduerne og glasværn for at skabe et moderne udtryk, som mange virksomheder i dag kræver af deres firmadomiciler. 

Facadeløft og udnyttelse af eksisterende bygningsmasse 
Nyt indgangsparti, der rejser sig over den eksisterende bygning for at markere sig ud mod vejen, og gøre besøgende opmærksomme på byggeriet. Firmalogoets placering på indgangspartiets høje facade er ligeledes med til at tydeliggøre, hvilket firma der er beliggende på adressen. Indgangspartiet fungerer dermed som “reklamesøjle” for virksomheden udadtil. 
Det nye indgangsparti udnytter et eksisterende ovenlysvindue og skaber en flot og spændende ankomst, når man træder ind i bygningen.  
Der er mulighed for at bygge produktions-/lagerhal bagved det eksisterende kontorbyggeri. 

Udvidelse af nuværende kontorareal 
Nuværende kontorareal udvides ved hjælp af fleksible moduler, som er færdigbyggede på fabrik. Modulelementerne placeres på den eksisterende bygning. Byggemetoden sikrer en let og hurtig etablering af en ekstra etage. 
For at skabe unikke opholdszoner for kunder såvel som ansatte, er der tegnet terrasser, som bryder facaden, og fanger øjet. 
3D visualiseringen bliver ekstra vigtig i et projekt som dette. Køberen kan forholde sig til løsningsmuligheder nu og på sigt, regne på økonomi i en renovering – og dermed vurdere, om køb vil være en fremtidssikret investering.