TEGNESTUE MED FOKUS PÅ GENNEMTÆNKT ARKITEKTUR

Arkitektur er i vores optik ikke kun et spørgsmål om æstetik og smukke rammer. For os er høj brugsværdi, anvendelsesmuligheder, fleksibilitet, funktionalitet og bæredygtighed, ligeså vigtigt at tænke ind fra byggeriets start. Derfor arbejder vi ud fra flere parametre, når vi tager fat på dit byggeprojekt.

Det er vigtigt for os at forstå dit byggeri, inden der overhovedet sættes en streg på papiret. Det vil sige – hvilken dagligdag skal bygningerne danne ramme om – hvem skal bo, arbejde eller gå i skole her? Hvilke roller skal dit byggeri i det hele taget spille i det liv, der skal leves? Det er overvejelser, vi bringer ind i dit projekt, så du får gennemtænkt funktionel arkitektur.

DET DU KAN FORVENTE AF OS

Vi kan tage hånd om hele byggeprocessen. Fra de første idéer til det endelige byggeri står færdigt. Vi kan koordinere al praktik i fht. dit byggeri, og hjælper dig undervejs i processen, med at finde de muligheder der skal til, for at indfri dine forventninger:

Byggegrund
Hjælp til at finde den rette placering af dit byggeri.

Kontakt til byggemyndigheder
Vi står for kontakt til byggemyndigheder og henter forhåndsgodkendelse af dit byggeri i god tid, så du ikke spilder tid på projekter der ikke er realisérbare.

Konkret og seriøs sparring på dine idéer
Holder dine idéer eller har du overset muligheder og detaljer, der kunne give dig et bedre byggeri?

Vi ser mulighederne i dit projekt – også dem, du ikke selv får øje på – og sørger for at omsætte idéerne til gennemtænkt arkitektur, der tilfører merværdi for brugere.

3D projektering af byggeri med BimX
Oplev det færdige byggeri i 3D, før du træffer endelige beslutninger.

Projektledelse og byggestyring
Professionel byggeledelse og koordinering af arbejdsflow på byggepladsen.

Vores erfaring dækker bredt og spænder fra boliger, uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver til renovering, om- og tilbygninger samt erhvervsbyggeri. Vi har en fast stab af fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere.

FÆRRE FEJL & LEVERING TIL TIDEN 

Samarbejde og koordination er centrale nøgleord i en vellykket byggeproces, uanset hvilken type byggeri, der er tale om. Der er mange aktører ind over et byggeforløb, og det øger risikoen for at der undervejs kan opstå fejl eller fordyrende misforståelser. For at minimere den risiko, har vi, i alle projekter, fokus på kvalitetssikring. Vi tror på samarbejde hele vejen igennem. Lige fra det første møde med bygherre, til projektering i samarbejde med ingeniører, forhandlinger med entreprenør, til udførslen og samarbejdet med håndværkeren. Vores bygninger bliver bedre, der sker færre fejl og det sikrer alle parter en bedre økonomi, når vi alle kan finde ud af at samarbejde på kryds og tværs af faggrænser. Vi har flere gode og erfarne samarbejdspartnere indenfor ingeniørfaget, og tilbyder bl.a. at stå som totalrådgiver, hvor vi har ingeniører med, som en del af vores rådgivning.