En række lokale idrætsforeninger og klubber i Hinnerup/Søften er gået sammen om at etablere en bevægelses rambla, som et samlet tilbud af aktiviteter i områdets haller, men med Rønbæk Centret som det centrale Idrætscenter med tørhaller, svømmebade og udendørs aktiviteter. Idéen er at sammenbygge det nuværende Rønbæk Center med Hinnerup Badet og Fodboldklubben for at sikre sammenhængskraften i centret til en fælles fysisk ramme, hvor nærområdets aktivitetstilbud kan samles under ét. Der er etableret en arbejdsgruppe som skal koordinere idé- og byggeproces. Første skridt i arbejdsgruppen har været at søge vores hjælp til at konkretisere idéerne og få tegnet en skitse, der kan bruges i forhåndsdialog med kommunen. Byggerådgivningens første fase består i at få sorteret i idéerne, så den videre planlægning i stedet kan koncentreres om realistiske og holdbare idéer og løsninger.   Hvad giver det bedste byggeri og indfrier forventningen til funktionalitet? Det stod hurtigt klart, at arbejdsgruppens ønske om at samle de eksisterende klublokaler, svømmehal og idrætshal under ét, rummer nogle praktiske og arkitektoniske udfordringer.  Både Hinnerup badet og idrætshallen er bygninger med højde, mens de nuværende klublokaler har til huse i en lav etplans bygning fra 60’erne. Bygninger med så forskellig højde er svære at integrere med hinanden på en ordentlig måde. Til gengæld har klubhuset en rigtig fin placering i forhold til fodboldbanerne, og det rummer muligheder. Et grundigt forarbejde, hvor der på idéplan sættes en ramme for byggeprojektet kan godt betale sig. Det gør den videre proces nemmere. Skitsering og beskrivelse af hvordan en fremtidig bevægelses ramba helt konkret kunne se ud, kan nu bruges i en forhåndsdialog med Favrskov Kommune. Næste skridt i projektet bliver at udforme en detaljeret byggebeskrivelse. Hvor mange m2 skal bygges, hvordan ser økonomien ud i projektet – hvad er realistisk?

 

Detaljer om skitseforslag til Rønbækcentret
Det gamle klubhus rives ned. I stedet bygges et nyt i 2 etager, hvor placering og udsigt i forhold til boldbanerne kan udnyttes optimalt. Et nybyggeri i højden vil ”samle” de 3 solitære bygninger, så de fremstår som en naturlig og harmonisk helhed.
Sammenbygning af de 3 bygninger med overdækket hovedindgang startende ved Hinnerup Badet. Hinnerup Badets saddeltagsform videreføres i en glasfacade for senere at erstattes af en let facadebeklædning i en farve, som matcher den nuværende Rønbækhal. Det skaber arkitektonisk sammenhæng og en flot og lys indgang.
En allé af træer fører brugerne fra p-pladsen til den overdækkede hovedindgang.
Café placeres i midten af det nye center, hvor den vil fungere, som et naturligt omdrejningspunkt, for alle aktiviteterne. Med andre ord vil café området blive “hjertet” i det nye center. Herfra bliver der kig både mod ankomst alléen, stor fælles terrasse og videre ud mod fodbold banerne.
Caféområdet får et andet mere organisk udtryk end de øvrige bygninger. En varieret tagform vil give spændende rumlige oplevelser.
Et vigtigt element i det nye center er at bevare den åbenhed og kig ned langs bygningerne, som allerede eksisterer i dag. Dette kan videreføres i et nyt byggeri ved at sørge for store glasfacader centralt, som skaber lange kig igennem café området.
Klatrevæg og andre fysiske legeområder i café/foyerområdet, så der skabes en stor grad af fleksibilitet i brugen af rummet.
Udearealer mellem Hinnerup Badet og det nye klubhus aktiveres og bruges eksempelvis til petanque og beach volley.
Overdækket fællesterrasse i stueplan, der kan bruges som caféområde og tilskuerpladser.